اولویت شاتر

در حالت اولویت شاتر، شما می توانید سرعت شاتر مناسب را در میان رنجی که از قبل تعیین شده انتخاب کنید و محاسبه بهترین دیافراگم را به دوربین واگذار کنید. حالت اولویت سرعت شاتر معمولاً هنگامی استفاده می شود که قصد به وجود آوردن جلوه های ویژه خاصی را دارید مانند "آب محو" هنگام عکاسی از رودخانه یا آبشار و یا ثابت کردن یک لحظه هنگام عکاسی از منظره ای که تحرک در آن زیاد است.

Copyright 2014 © All rights Reserved. Dorbin.com