حاصل تقسیم عرض تصویر بر طولش را نسبت ابعاد می نامند که معمولاً با دو عدد بیان می شود برای مثال عرض/طول=1.5 را به صورت عرض:طول=3:2 نمایش می دهند.

  

نسبت ابعاد 4:3 در اکثر مانیتورها و دوربین دیجیتال کامپکت

نسبت ابعاد 3:2 در فیلم های 35 میلی متری، عکس های 6”x4” و بسیاری از دوربین های DSLR

Copyright 2014 © All rights Reserved. Dorbin.com